Nya regler för rutavdrag

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rutavdrag

De nya reglerna i korthet:

  • Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.
  • Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.
  • Lagtexten förtydligas när det gäller städarbete. Rutavdrag godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.

För den som betalar ett rutarbete den 1 januari 2016 eller senare gäller de nya reglerna. Det innebär den lägre gränsen för maximalt rutarbete. Det gäller oavsett om arbetet utförts 2015 eller slutförts först i januari 2016.

(Utdrag ur Skatteverkets nya regler för rutavdrag)