Garanti

Garanti

Självklart har våra kunder möjlighet att begära rättning av städresultat  som inte utföll till deras fulla belåtenhet, om så skulle vara fallet. Låt oss veta, muntligt eller skriftligt, vad som mankerade. Anmälan skall vara oss till handa högst tre dygn ( 72 timmar) efter att städningen påbörjades. Då skickar vi ut våra medarbetare på nytt och rättar till misstaget.