Mer

S&I Service AB

S&I Service AB är ett nystartat städföretag med stora ambitioner att tillfredsställa våra kunders krav på oklanderlig renhet i hemmet och på kontoret. Vi håller en låg prisnivå.
Mer

Tjänster

Kontorsstädning

Trappstädning

Mattvätt

Självklart har våra kunder möjlighet att begära rättning av städresultat  som inte utföll till deras fulla belåtenhet, om så skulle vara fallet. Låt oss veta, muntligt eller skriftligt, vad som mankerade. Anmälan skall vara oss till handa högst tre dygn ( 72 timmar) efter att städningen påbörjades.
Då skickar vi ut våra medarbetare på nytt och rättar till misstaget.
Tala om för oss om det är golvvård, städning, fönsterputs eller andra hushållsnära tjänster du behöver avlastning med, när och hur ofta du är i behov av vår insats och allt annat som är viktigt för dig. Du kan till exempel abonnera våra tjänster varje eller varannan vecka, alternativt en gång i månaden.
Vi börjar alltid med ett hembesök hos dig där du får tillfälle att tala om exakt hur du vill att vi ska utföra tjänsten, så att städningen av ditt hem utfaller till din fulla belåtenhet. Det kommer att bli samma glada medarbetare  som sköter om ditt hem gång på gång- så att du har tryggheten att känna igen den som kommer hem till dig och ser till att dina speciella önskemål blir uppfyllda.
Vi tar hand om städningen enligt alla dina anvisningar. När du sedan låser upp dörren till ditt väldoftande och blixtrande rena hem kan du vara helt avspänd och ägna dig åt din familj och dina fritidsintressen!

S&I Service AB

Golvvård

Golv i plast /linoleum 95%
Golv i sten, tex marmor/ konstgjord sten 90%
Golv i trä 88%